✍ Alexander (Modrá krev, #1) Author Daniela Mičanová – Gasengineersinglasgow.co.uk

<PDF> ✍ Alexander (Modrá krev, #1)  Author Daniela Mičanová – Gasengineersinglasgow.co.uk
  • Hardcover
  • 320 pages
  • Alexander (Modrá krev, #1)
  • Daniela Mičanová
  • Czech
  • 17 July 2017

Alexander (Modrá krev, #1) Prvn D L Trilogie O Up Rech Na Morav V Historii I V Sou AsnostiCo Mysl Te, E By Se Stalo, Kdyby Skute N Existovali Up I Ne Astnili By Se N Hodou Vampirologick Ch Kongres Po Cel M Sv T , V Rni Pou Ce, E Pod Sv Cnem B V Nejv T Tma A Co Kdyby Se Jeden Takov Sjezd Nekonal V Americe Kde Je To B N , Ale U N S V Lednici Na Morav , Kam By P Ijeli Dv Mlad D My Kdo By Tu Il, E Se Za Elegantn Mi Mlad Mi Lidmi Skr Vaj Nemrtv Bytosti, Ij C Mezi Dv Ma Sv Ty A Iv C Se Lidskou Krv Kniha Vy La Poprv V Roce Pod N Zvem Modr Krev O Up Rech A Lidech


About the Author: Daniela Mičanová

Daniela Mi anov se narodila a vystudovala v Hustope ch u Brna na ji n Morav , sv mu rodn mu m stu z st v v rn dodnes Vyst dala n kolik zam stn n , od roku 2000 pracuje jako p ekladatelka na voln noze a ve voln ch chv l ch se bav liter rn innost P elo ila na t i des tky dobrodru n ch i popul rn nau n ch titul , v t inou historick ho zam en , jako autorka se uvedla takzvanou up rskou


10 thoughts on “Alexander (Modrá krev, #1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *